השאיפה הבסיסית של הציונות, תנועת השחרור הלאומית של העם היהודי, הייתה עצמאות פוליטית לעם היהודי בארצו.

עצמאות זו נפגעת מהסיוע הכלכלי האמריקאי לישראל. הסיוע יוצר מצב של תלות ומערער את ריבונותה של מדינת ישראל.

תנועת "לחרות ציון", המאמינה על פי ההשקפה הדמוקרטית שכל ממשלה אמורה לבצע את רצון העם שהיא מייצגת, שואפת ליצור מנהיגות ישראלית הפועלת על פי האינטרס הלאומי של העם היהודי ולא על פי אינטרס של גורם זר.