סחיפת הרבונות

הסיוע האמריקני פוגע בעצמאות הפוליטית של ישראל

בגלל הסיוע הכלכלי שהיא מעניקה לישראל וושינגטון מרשה לעצמה להתערב בענייניה של ישראל עד כדי פגיעה בריבונותה. מאז תחילת שנות השבעים הפעילו כל הממשלות האמריקניות לחץ כבד על הממשלות בישראל לפעול על פי המדיניות האמריקנית במזרח התיכון, מדיניות שמחלישה את ישראל בדרך כלל.

האמריקנים אף הצליחו להדיח ראשי ממשלה וללחוץ על מנהיגים ישראלים אחרים לבגוד בעמם. יותר מדי פעמים בשנים האחרונות לא התנהגו ראשי ממשלה בישראל כראשי מדינה עצמאית, אלא כפקידים של שלטון זר. במקום לפעול למען האינטרסים הלאומיים הם פנו לאמריקה לבקש את אישורה לפני קבלת החלטות מדיניות מכריעות.

הסופר והכלכלן הבכיר ג'ון פרקינס כתב שסיוע החוץ האמריקני הוא אמצעי שוושינגטון נוקטת בו כדי לשלוט במדינות מתפתחות החשובות לאמריקה מבחינה אסטרטגית. אמריקה מצליחה להחזיר לעצמה את רוב הכסף על ידי כפיית רכישה מחברות אמריקאיות (אמצעי לחימה, נפט, חומרי בנייה וכדומה). ברגע שנוצרת תלות כלכלית, הממשל האמריקני כופה את מדיניותו על המדינה הנהנית מסיועו.

התלות הישראלית באמריקה סותרת את עקרון הציונות, הקובע שעל העם היהודי להיות אחראי לגורלו הלאומי. הסיוע האמריקני הוא מרכיב עיקרי בשחיקת ריבונותה של ישראל בעשורים האחרונים, וכשהוא ייפסק, תוכל מדינת ישראל להיות שוב מדינה עצמאית המסוגלת להבטיח את עתידו של העם היהודי.